Wij zetten ons in voor een Duurzame sector

Over de Biogas Branche Organisatie

De Biogas Branche Organisatie, ook wel BBO genoemd, vertegenwoordigt de producenten van biogas. Agrarische bedrijven, industriële bedrijven, toeleveranciers, ontwikkelaars en adviesbedrijven.

Biogas wordt geproduceerd uit mest, reststromen en bijproducten. Biogas kan zorgen voor een enorme besparing van de uitstoot van CO2, methaangas en stikstof. Wij staan voor een gezonde en vernieuwende sector met een belangrijke rol in de energietransitie, optimale verwerking en verwaarding van grondstoffen, minimalisering van overlast en een goed ondernemingsklimaat voor de biogasproducenten en toeleveranciers.

Onze doelstellingen

Nieuws

Onze doelstellingen


We verbeteren de kringloop van reststof naar grondstof.

We zetten broeikasgassen om in duurzame energie.

We verwerken organische reststromen op de meest duurzame manier.

We bieden werk aan honderden toeleverende bedrijven.

We maken meststoffen optimaal geschikt voor export en toepassing buiten de landbouw.

We verminderen nitraatuitspoeling in het grondwater.

We besparen enorm op CO2 uitstoot, maar ook op uitstoot van methaan en stikstof